Műfaj, terjedelem, jelenetlista

Műfaj

A Duruzsol az erdő muzikális indíttatása erősen meghatározza műfaji
jellegzetességeit: elsősorban színpadi előadásra szánt zenés , verses
mesejáték, amelyben váltakoznak a párbeszédes részek és a vokális
zenei betétek. Az egész művet átható varázslatos, fantasztikus
atmoszférához, meseszerűséghez igazodva a cselekményt
előremozdító, a karakterek párbeszédéből és cselekvéséből
kibontakozó részeknél is törekszünk a líraiságra – a szöveg
megformálása ritmusos, alliterációkkal, metaforikus képi asszociációkkal
operál. A betétdalok a zenei alapok sokszínűségéhez igazodva
különböző stílusú versek, többnyire kötött rímképlettel és
strófaszerkezettel, pontos prozódiával, szem előtt tartva az
énekelhetőség kritériumát.

A mű megalkotásának fontos szempontja a sokoldalú műfaji
adaptálhatóság, így kiemelt hangsúlyt kapott a koncentrált, feszes
dramaturgiájú cselekményvezetés kidolgozása. Erre az alapra építve
formálható az előadásra szánt verses mesejáték, és egy következő
fázisban egy könyv formátumra szánt, epizódokra bontott prózai
változat, amelyben ugyanúgy helyet kapnak a színpadi műből átemelt
dalok és versek, illetve bizonyos szereplők maguk is lírai formában
szólalnak meg.


Terjedelem


A verses mesejáték elkészült verziója másfél-két órás összidejű
színpadi produkció terjedelmének megfelelő szöveg, párbeszédes
részekkel, verses monológokkal és dalbetétekkel.
A kidolgozott cselekmény alapján és a mesejáték részét képező versek
és dalok felhasználásával prózai mű is készül, illusztrált gyerekkönyv
formájában. A regény 18-20 fejezetre tagolódik, 6-7 szerzői ív
terjedelemben.
Jelenetlista (Step outline)

Nyitány - Intro
Lulu és Tófi találkozása
Pókok tánca
Bolhabarát Pókanyónál
Tücsökmankó fütyörész
Útelágazás a Csörgőfánál
Körtefa Kaland – Sáska Sanyi
Merre tovább?
Tücsökmankó üres háza
Vöröshangyák
Botpoloskák és Molylenke
Tücsök Mankó dala
Körtepoloskák
Sanyi a kőfejtőben
Kaptársoron – Darázsapó
Darázsapó fészke
Lulu tanítvány lesz
Fűléfőzés – tőrbe csalt Tücsök
Varázsfa incidens – Tófi világgá megy
Bot vagy hangszer?
Álmok és emlékek barlangja
Tücsökmankó kiszabadítása
Pókanyó - Darázsapó face off
Lulu a sötétben
Sáska Sanyi a barlangban
Álom vagy valóság?
Lulu a szeméttelepen
Iszákos poloskák
Lulu sehol
Hasmenős poloskák
Pókanyó kóstolója
Verseny a javából

Finálé

A két felvonásos zenés mesejáték május 10-én pénteken kerül bemutatásra a CsKH színpadán

A Duruzsol az Erdő című alkotás gyermekekhez, felnőttekhez, kicsikhez és nagyokhoz egyaránt szól, műfaját tekintve zenés mesejáték, melyben ...